Vad Hände 2001

Arbetet med att organisera föreningen fortsatte.