Vad Hände 2002

2002-06-02   Cykeltipsrunda i socknen

2002-09-01   Studiecirkel i Vintrie, Inger Erlandsson

2002-09-01   Studiecirkel i Bunkeflo, Arne Alexandersson

2002-09-15   Öppet hus på biblioteket med utställning