Vad Hände 2004

2004-05-08   Gökotta på stenåldersbyn

2004-07-13   Tittar på utgrävningar

2004-07-27   Tittar på utgrävningar

2004-08-29   Besök på Katrinetorps gård

2004-10-02   Besök på Kvarndala gård