Vad Hände 2005

2005-06-12   Besök i kulturhuset på Strandgårdsvägen 19

2005-11-20 Julutställning i Strandkyrkan