Vad Hände 2007

2007-04-25   Bert Lönndahl i Strandkyrkan

2007-06-02   Besök på Wowragården i Södra Sallerup

2007-12-08   Julutställning i Strandkyrkan

2007-12-09   Julutställning i Strandkyrkan