Vad Hände 2009

2009-08-22   Medverkar i föreningarnas dag

2009-12-26   Besök på Kvarndala gård

2009-12-05   Julutställning i Strandkyrkan