Vad Hände 2011

2011-07-11   Besök på Kvarndala gård och Klagshamns kalkugn

2011-08-20   Medverkar i föreningarnas dag och utställning i Biblioteket

2011-12-10   Julutställning i Strandkyrkan