Bunkeflo Gille

Välkommen till Bunkeflo Gilles hemsida

Vi verkar för att kulturella och miljömässiga värden inom gamla Bunkeflo socken bevaras åt kommande generationer

Bunkeflo-Vintrie-Naffentorp-Skumparp är vårt revir...

sockenkarta-kram.jpg

...och så här blir kanske vädret.

klart.se

 

 


 

 

 

Planerade aktiviteter under

våren och sommaren 2018

1. Cykeltur den 26 maj

2. Byavandringar den 28 april och den 16 juni

3. Sommarfest i september

SOMMARFEST

lördagen den 1 september kl. 15.00

För tredje året i rad ordnar Bunkeflo Gille en sommarfest i Grevens Park, där vi träffas och umgås under lättsamma och trevliga former. Det blir allsång, musik, frågesport, boule, pilkastning och någon kort anekdot från gamla Bunkeflo. Gillet bjuder på en välkomstdrink, men i övrigt tar ni själv med att äta och dricka. Bord, bänkar, toalett och enkelt väderskydd finns på plats.

 

 

FRAMTIDA SAMARBETE

Bunkeflo Gille har under hösten och vintern deltagit i två förberedande möte med 6 andra hembygdsinriktade föreningar. Vi vill försöka få till stånd en samarbetsgrupp eller paraplyförening som skall tillvarata gemensamma intressen.

En till två gånger om året är det tänkt att vi skall komma ut med ett gemensamt programblad där alla program finns samlade, och meningen är att vi skall kunna delta i varandras arrangemang och aktiviteter.

Vi skall också vara en samlad kraft vid förhandlingar med till exempel Malmö kommun, och där kan Skånegården bli aktuell. De deltagande föreningarna är följande:

 

"Bunkeflo vår hembygd" boken-med-kant.jpg

Nu finns Bert Perssons fantastiska bok om Bunkeflo även på internet. Vi har lagt ut den i en skannad version, som bara delvis är sökbar med Google eller andra sökprogram. Men ett omfattande klickbart innehållsregister gör att man ändå enkelt kan hitta vad man söker. Klicka på rubriken så kommer ni till boken.

  

 

oresundsbron-speglad-kram.jpg

 

Här finns aktiviteterna samlade som ni kan deltaga i

Klicka här för att se vad som händer under våren