Bunkeflo Gille

Välkommen till Bunkeflo Gilles hemsida

Vi verkar för att kulturella och miljömässiga värden inom gamla Bunkeflo socken bevaras åt kommande generationer

Bunkeflo-Vintrie-Naffentorp-Skumparp är vårt revir...

sockenkarta-kram.jpg

...och så här blir kanske vädret.

klart.se

 

 


 

 

 

Planerade och genomförda aktiviteter för medlemmar under  2019

"Limhamn förr och nu"

Tisdagen den 1 oktober klockan 18:30, kommer Leif Lundqvist att hålla ett föredrag med rubriken "Limhamn förr och nu". Det sträcker sig från enkel kalkbrytning på den danska tiden och fiskeläge, till den populära stadsdel av Malmö som det är idag.

Genomförda aktiviteter under  2019

Cykeltur i Bunkeflosocken

Lördagen den 15 juni klockan 10.30 träffas vi vid Bunkeflostrands bibliotek för en cykelrunda på ca: 8 km. Vi kommer att trampa runt i de östra delarna av socknen, vilket också är de ursprungliga byarna. Medtag matsäck så förtär vi den på lämplig plats under munter samvaro. Ingen föranmälan behövs. Vid otjänlig väderlek ställs turen in. Glöm inte cykelhjälm!

 

Sommarfest lördagen den 24 augusti kl 15.00

För fjärde året i rad kommer Bunkeflo Gille att ordna en sommarfest i Grevens Park, där vi träffas och umgås under lättsamma och trevliga former. Det blir allsång, musik, frågesport, boule, pilkastning och någon kort anekdot från gamla Bunkeflo. Gillet bjuder på en välkomstdrink, men i övrigt tar ni själv med att äta och dricka. Toalett, bord, bänkar och enkelt väderskydd finns på plats.

Den 26 februari kl 18.30 i Strandkyrkan Bunkeflostrand, berättar Stig Lidén Andersson med ett bildspel, om sin och hustruns långsegling under 4 år i Medelhavet.

Ni får vara med om bakgrund och förberedelser, bygget från plåt till båt, och segling Sverige till Spanien. Här tar vi paus och Gillet bjuder på en enklare förtäring. Efter pausen lämnar vi Spanien via Balearerna, fortsätter till Sardinien, Sicilien och Italien. Sen blir det den grekiska övärlden innan vi angör Kemer i Turkiet. Vi avslutar med en kort beskrivning av hemseglingen från Turkiet till Sverige. Tid inklusive paus ca 2 timmar. Anmälan till Rolf Lundahl 0701 83 99 95 senast den 20 mars.

 Årsmöte

Tisdagen den 5 mars 2019 kl 18.30

  i Strandkyrkan Bunkeflostrand

 Onsdagen den 17 april kl 11.00

besöker vi Eskiltorps historiska bildgalleri

 Tisdagen den 28 maj

Guidad visning av Bunkeflo kyrka och kyrkogård

Aktiviteter gjorda 2018.

SOMMARFEST

lördagen den 1 september kl. 15.00

För tredje året i rad ordnar Bunkeflo Gille en sommarfest i Grevens Park, där vi träffas och umgås under lättsamma och trevliga former. Det blir allsång, musik, frågesport, boule, pilkastning och någon kort anekdot från gamla Bunkeflo. Gillet bjuder på en välkomstdrink, men i övrigt tar ni själv med att äta och dricka. Bord, bänkar, toalett och enkelt väderskydd finns på plats.

 

 

FRAMTIDA SAMARBETE

Bunkeflo Gille har under hösten och vintern deltagit i två förberedande möte med 6 andra hembygdsinriktade föreningar. Vi vill försöka få till stånd en samarbetsgrupp eller paraplyförening som skall tillvarata gemensamma intressen.

En till två gånger om året är det tänkt att vi skall komma ut med ett gemensamt programblad där alla program finns samlade, och meningen är att vi skall kunna delta i varandras arrangemang och aktiviteter.

Vi skall också vara en samlad kraft vid förhandlingar med till exempel Malmö kommun, och där kan Skånegården bli aktuell. De deltagande föreningarna är följande:

 

"Bunkeflo vår hembygd" boken-med-kant.jpg

Nu finns Bert Perssons fantastiska bok om Bunkeflo även på internet. Vi har lagt ut den i en skannad version, som bara delvis är sökbar med Google eller andra sökprogram. Men ett omfattande klickbart innehållsregister gör att man ändå enkelt kan hitta vad man söker. Klicka på rubriken så kommer ni till boken.

  

 

oresundsbron-speglad-kram.jpg