Bunkeflo Gille

Välkommen till Bunkeflo Gilles hemsida

Vi verkar för att kulturella och miljömässiga värden inom gamla Bunkeflo socken bevaras åt kommande generationer

Bunkeflo-Vintrie-Naffentorp-Skumparp är vårt revir...

sockenkarta-kram.jpg

...och så här blir kanske vädret.

klart.se

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Pålssonhuset i Käglinge


Söndagen den 20 september besöker vi Pålssonhuset. Samling på ICA:s parkering kl. 13.40 för gemensam färd med bil.
Gården som uppfördes 1830 och restaurerades 1985 är idag en hembygdsgård.
Vi får en guidad visning av den fint inredda gården.
Föreningen Pålssonhuset bjuder på kaffe och kaka.
Vi hälsar nya medlemmar välkomna.

Genomförda aktiviteter för medlemmar under  2020

Bunkeflostrand runt på cykel

Lördagen den 5:e september kl. 10.30, var det samling vid bensinmacken INGO, Klagshamnsvägen - Bunkeflovägen.
Vi cyklade genom gamla och nya Bunkeflostrand och förundras över hur mycket som har förändrats på bara några år. Vi stanna till och fikar på bredplatsen i Naffentorp.

Sommarfest i Grevens Park

Bunkeflo Gille höll den 22 augusti sin traditionsenliga Sommarfest i Grevens Park. Ett 20-tal glada medlemmar roade sig med tävlingar, allsång och berättelser om gamla Bunkeflo. Alla tyckte det var trevligt med lite social samvaro.

 

Vandring i Skumparp

lördagen den 13/6, kl 10:30

Samling vid busskuren, korsningen Skumparpsvägen/Fornminnesvägen

Årsmöte Tisdagen den 3 mars 2020 kl. 18:30–21:00

i Strandkyrkan Bunkeflostrand

Föreningen bjuder på lättare förtäring samt dryck.
Anmäl deltagande senast 27/2 till Rolf Lundahl tel. 0701-839995 (för att beräkna förtäring)

Det kommer också att hållas ett föredrag av arkeolog Kristian Brink om

Arkeologiska utgrävningar i Bunkeflos närhet.

Fågellivet vid Lernacken och Bunkeflostrand

Föredrag av Ola Elleström

Tisdagen den 11:e februari klockan 18.30 i Strandkyrkans samlingslokal.

Obligatorisk anmälan till Anders Dahlsson senast den 5:e februari på telefon 0708-236160 eller via mail till andahlsson@gmail.com

Genomförda aktiviteter för medlemmar under  2019

Bunkeflo Gille och Kyrkan hade julsamkväm i Strandkyrkan den 14/12. 43 personer fikade, snackade och sjöng julsånger. Jättetrevlig stämning.

 

"Limhamn förr och nu"

Tisdagen den 1 oktober klockan 18:30, höll Leif Lundqvist ett välbesökt och omtyckt föredrag med rubriken "Limhamn förr och nu". Det sträckte sig från enkel kalkbrytning på den danska tiden och fiskeläge, till den populära stadsdel av Malmö som det är idag.  Gillet bjöd på dryck och enkel förtäring.

 

Cykeltur i Bunkeflosocken

Lördagen den 15 juni klockan 10.30 träffas vi vid Bunkeflostrands bibliotek för en cykelrunda på ca: 8 km. Vi kommer att trampa runt i de östra delarna av socknen, vilket också är de ursprungliga byarna. Medtag matsäck så förtär vi den på lämplig plats under munter samvaro. Ingen föranmälan behövs. Vid otjänlig väderlek ställs turen in. Glöm inte cykelhjälm!

 

Sommarfest lördagen den 24 augusti kl 15.00

För fjärde året i rad kommer Bunkeflo Gille att ordna en sommarfest i Grevens Park, där vi träffas och umgås under lättsamma och trevliga former. Det blir allsång, musik, frågesport, boule, pilkastning och någon kort anekdot från gamla Bunkeflo. Gillet bjuder på en välkomstdrink, men i övrigt tar ni själv med att äta och dricka. Toalett, bord, bänkar och enkelt väderskydd finns på plats.

Den 26 februari kl 18.30 i Strandkyrkan Bunkeflostrand, berättar Stig Lidén Andersson med ett bildspel, om sin och hustruns långsegling under 4 år i Medelhavet.

Ni får vara med om bakgrund och förberedelser, bygget från plåt till båt, och segling Sverige till Spanien. Här tar vi paus och Gillet bjuder på en enklare förtäring. Efter pausen lämnar vi Spanien via Balearerna, fortsätter till Sardinien, Sicilien och Italien. Sen blir det den grekiska övärlden innan vi angör Kemer i Turkiet. Vi avslutar med en kort beskrivning av hemseglingen från Turkiet till Sverige. Tid inklusive paus ca 2 timmar. Anmälan till Rolf Lundahl 0701 83 99 95 senast den 20 mars.

 Årsmöte

Tisdagen den 5 mars 2019 kl 18.30

  i Strandkyrkan Bunkeflostrand

 Onsdagen den 17 april kl 11.00

besöker vi Eskiltorps historiska bildgalleri

 Tisdagen den 28 maj

Guidad visning av Bunkeflo kyrka och kyrkogård

Aktiviteter gjorda 2018.

SOMMARFEST

lördagen den 1 september kl. 15.00

För tredje året i rad ordnar Bunkeflo Gille en sommarfest i Grevens Park, där vi träffas och umgås under lättsamma och trevliga former. Det blir allsång, musik, frågesport, boule, pilkastning och någon kort anekdot från gamla Bunkeflo. Gillet bjuder på en välkomstdrink, men i övrigt tar ni själv med att äta och dricka. Bord, bänkar, toalett och enkelt väderskydd finns på plats.

 

 

FRAMTIDA SAMARBETE

Bunkeflo Gille har under hösten och vintern deltagit i två förberedande möte med 6 andra hembygdsinriktade föreningar. Vi vill försöka få till stånd en samarbetsgrupp eller paraplyförening som skall tillvarata gemensamma intressen.

En till två gånger om året är det tänkt att vi skall komma ut med ett gemensamt programblad där alla program finns samlade, och meningen är att vi skall kunna delta i varandras arrangemang och aktiviteter.

Vi skall också vara en samlad kraft vid förhandlingar med till exempel Malmö kommun, och där kan Skånegården bli aktuell. De deltagande föreningarna är följande:

 

"Bunkeflo vår hembygd" boken-med-kant.jpg

Nu finns Bert Perssons fantastiska bok om Bunkeflo även på internet. Vi har lagt ut den i en skannad version, som bara delvis är sökbar med Google eller andra sökprogram. Men ett omfattande klickbart innehållsregister gör att man ändå enkelt kan hitta vad man söker. Klicka på rubriken så kommer ni till boken.

  

 

oresundsbron-speglad-kram.jpg