Nutids Historia

Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille bevarar vår historia

Vissa händelser i Bunkeflo socken

hopplockade av

Olle Nilsson

1960 - 2020

* * *

1960-talet

1965  Under hösten började fågelstadsområdet beläget på Vintrie strandängar byggas.

1966  Vintrie IK slog ut IFK Trelleborg Söderslättscupen. Ollebo Gårds terminal 1 började byggas.      

1967  Föreningen Bunkeflostrands Södra villastad   bildades den 1 februari. Folkskolan i Bunkeflo by lades ned. Ängslättsskolan tillkom. Oktoberstormen härjade. Gottorps Gård såldes till byggföretaget Sulcus.

1968  Den 1 februari flyttade Olle Nilsson med familj in på Ärlevägen i Bunkeflostrand. En ”barnstuga” (förskola) invigdes vid Ängsdalsvägen.

1969  Skolstrejk i Bunkeflostrand för säkrare trafikmiljö för skolbarnen.

* * *

1970 - talet

1970   Köpcentret i en provisorisk byggnad i hörnet av Norra vägen/Klagshamnsvägen öppnades. Prästgården i Bunkeflo upphörde att vara bostad åt kyrkoherden.  

1971  Bunkeflo storkommun gick upp i Malmö stad, som också tog över Kommungården, belägen på Bunkeflovägen intill Återvinningsstationen. Folkmängden i Bunkeflo socken var detta år 3609 personer. Järnvägen vid Vintrie lades ner.

1972  Biblioteket flyttade in i lokaler på Ola Brorssons väg, där ICA haft affär. Verksamheten på Johnssons Bryggeri, mellan Björkallén och Kastanjeallén upphörde.

1973  Ättehögen Bomhög grävdes ut och togs bort när man rätade ut Klagshamnsvägen.   Frommahuset på Bunkeflovägen revs.

1974  Gångtunneln under Klagshamnsvägen invigdes den 30 november. Ollebo Gårds terminal 2 byggdes. Området Fjärilsstaden började byggas på Petersborgs strandängar.

1975  Gården Annevik på Bunkeflovägens sydsida revs. MAI arrangerade för första gången Gåsaloppet på Alla Helgons Dag.

1976  Protester i Ola Brorsonområdet om att betala till gatorna.

1977  Vid Skånegården fann man vid utgrävningar en boplats med tre hus från bronsåldern.

1978  Snickarmästarna tog över fd. kommunhuset/skolbyggnaden i Naffentorp. 

1979  Ängslätts gårds södra och västra länga brann ner till grunden. Nobert Harts Plastfabrik (där Bunkeflo bilservice nu finns), lades ner.

* * *

1980-talet

1980  Byggnaden som inhyst Johnssons Bryggeri, mellan Kastanjeallén och Björkallén, revs.

1981  Sven-Ingvar Richthoff med sin familj bildade en grupp av juniorscouter.

1982  Ängslättskolan bäst i hela Malmö vid DM i friidrott på Hästhagen.

1983  Bunkeflo fick en ny kyrkoherde, Berth Löndahl. Bomb exploderade vid Norra vägen. Pojkstreck. Bunkeflo sockens siste smed, Kjell Jönsson, stängde smedjan i Vintrie.

1984  Bunkeflo småskola lades ner. Den sista småskollärarinnan var Anna-Lisa Ahnelöv.

1985  Bettina Olssons sista klass på Vintrie skola firade femtioårsjubileum.

1986  Peter Lundblad lanserade sommarklassikern "Ta mig till havet" som skrevs på Naffentorps bredplats vid Båtsmansgränd.

1987  William Nersings plantskola vid Bunkeflovägen stängdes. Postadressen ändrades från Vintrie till Bunkeflostrand för boende i Bunkeflostrand. Längs Naffentorpsvägen hittade man, vid  grävningar för en gasledning, långhus från vikingatiden och ett hus från tidig medeltid.

1988  SPF Bunkeflostrand bildades.

1989  Vintriehemmet (Kommungården) brann ner och sex åldringar omkom tragiskt.

* * *

1990-talet

1990  Strandkyrkan i Bunkeflostrand invigdes.

1991  Ängslätt köpcentrum öppnades och biblioteket flyttade in vid sidan om ICA-affären.

1992  Arrendet av socknens största gård Katrinetorp upphörde detta år och ägaren, Malmö stad, ändrade inriktning för gården till Kulturgård.

1993  Skånegården köptes av Svedab AB. Den sista ägaren av Skånegården, som var Alma Samuelsson, dog detta år.

1994  Byggdes ett nytt bostadsområde söder om idrottsplatsen i Bunkeflostrand, ”Ankgatorna” vid Norra vägen.

1995  Bunkeflostrand hade 5000 invånare.

1996  Emil Brorssons gård (Ängsro) revs. Sparbanken i Bunkeflostrand centrum stängdes.

1997  Storskarvens äldreboende invigdes. Johnssons första bryggeri, beläget vid Solhäll revs.   Ett hus, vid Nötskrikevägen i Bunkeflostrand, brann ner genom vådeld.

1998  Boken "Bunkeflo vår hembygd", skriven av Bert Persson utkom. Bostadshus uppfördes på Strandhemsvägens norra sida.

1999  Sundsbrohallen togs i bruk. Sundsbroskolan invigdes. Bunkefloprojektet startade på Ängslättskolan.

* * *

2000-talet

2000  Öresundsbron öppnades den 1 juli. Bunkeflo Gille bildades den 23:e november. Gården Solhäll, vid Bunkeflovägen, revs. Biblioteket flyttade in i Sundsbroskolan.

2001  På Skånegården öppnades en gammal gårdsbutik, café och turistbyrå. Fjärilsparken i Bunkeflostrand byggdes om och Djungellekplatsen byggdes.

2002  Kyrkoherde Löndahl publicerar tidningsartikel om att det bygges för mycket i Bunkeflostrand. Vintrie IK spelade den 21 september sin sista match på sin 70 år gamla idrottsplats i Vintrie. Malmö Kulturmiljö visar utgrävningarna i gamla Bunkeflo.

2003  Befolkningen har växt till drygt 7000 personer i Bunkeflostrand. Bibliotekarie Jesper Pettersson började sin anställning på Bunkeflostrands bibliotek.

2004  ”Wihlborgs” Arena invigdes. Bunkeflo Återvinningscentral öppnades.

2005  Strandkyrkan öppnades efter renovering. Bunkeflo bys smedja revs den 23 maj. Bunkeflostrand fick nya postnummer. Området kring Bomhögsgatan börjar bebyggas.

2006  Parken öster om Ängslättskolan blev klar.

* * *

2010-talet

2010  Bensinstationen Statoil stängdes men pumparna blev kvar. Hagahusen i Bunkeflostrand fick stöttor. Bunkeflo Strandängar blev Malmös första kommunala naturreservat, från brofästet på Lernacken till Klagshamnsudden i söder. Bunkeflo Gille får hemsida.

2011  Gottorps gård revs. 

2012  Brand på den gamla skjutbanan vid Lernacken. Bandidos kom oväntat in på Villaföreningens möte i Strandkyrkan och erbjöd skydd mot inbrott. Statoil öppnade en stor bensinstation vid Olleboterminalen.

2013  Bunkeflostrand fick sin första cykelpumpstation vid Klagshamnsvägen efter initiativ av Olle Nilsson.

2014  Skånegårdens caféverksamhet upphörde. Bunkeflo Gille bytte namn till Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille.

2015  Den 7 januari invigs utegymmet med tre motionsslingor i Bunkeflostrand. En kvinna som rastade sin hund hittade stöldgodsför 1,7 millioner kronor. Den stulna grävmaskinen återlämnades till ägaren. Ett fågeltorn stod klart på Strandängarna.

2016  Två öar kom flytande och lade sig utanför Bunkeflostrand. Kyrkoherde Berth Löndahl gick i pension. I november blev folktandvårdens nya tandklinik klar. I september var det Hus- och Hantverksmässa på Ängslättskolans område i Bunkeflostrand.

2017  Grevens Park i Bunkeflostrand fick en offentlig toalett. LB07 spelar för första gången i   damallsvenskan. Gottorpsskolan invigdes. Bunkeflo kyrka stängdes i juli månad.  Bunkeflostrands idrottsplats fick konstgräs. Hyllie hundcenter öppnades på gården Almhov

2018  Ängslätts östra länga "Ladan" revs i december. Ett åttavåningshus stod klart i Annestad.  Almhov Industrihus stod klart.

2019  Lillgårdens vårblommor på Naffentorpsvägen upphörde. Ny skola påbörjades i Annestad.   Bunkeflostrand hade nästan 15000 invånare. Ängslätts förskola revs. Vintrie Lack- och Bilverkstad revs. Motionsspår i Vintrie - Bunkeflo blev klara.

* * *

2020-talet

2020  De första hyresgästerna flyttade in i kvarteret"Synålen vid Annestad i januari. Gamla Statoilmackens byggnad revs i februari månad. Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille firar 20 årsjubileum den 23 november. Jubileumsfesten planeras att äga rum efter Corona pandemin är över.