Om Gillet

Stadgar Styrelsen Medlemsansökan Kontakt

 

Bunkeflo Gille

är en förening som startades år 2000, och skall verka för att kulturella och miljömässiga värden inom Bunkeflo socken bevaras åt kommande generationer. Vikt bör läggas vid att hela socknen och att alla yrkesgrupper omfattas av verksamheten. Gillesordföranden och de regionala ombuden i gillesstyrelsen skall bevaka och befrämja att så sker