Forum på Bunkefloboken

Jag har skapat ett forum på Bunkeflobokens hemsida. Det är så många inne och läser på den så jag tror det kan finnas ett behov av en plats att diskutera fråga om och komplettera innehållet i boken.

Finns det behov så kan jag även starta upp ett forum här på Gillet, men tillsvidare kan man ju använda Bunkeflobokens forum även för Gillet.

Webbmäster

 

30 Sep 2012