Fotograferingen av Skärmarna fortskrider

Jag jobbar med att fotografera de demonterade utställningsskärmarna som jag berättade om tidigare. Har kommit fram till ett sätt som går hyggligt fort och ger acceptabel kvalitet. Det hade gått att göra det bättre, även om originalbilderna på tavlorna inte alltid är de bästa, men eftersom det är 40 skärmar med 2 sidor och upptill 30 bilder per sida så måste jag välja ett tid / kvalitet förhållande som är rimligt rent arbetsmässigt.

Ett par tavlor är klara så ni kan se hur det kommer att bli under knappen "Bilder".

Webbmäster Stig

27 Jan 2013